Όροι και Προϋποθέσεις των Διαγωνισμών

  1. Γενικά

(a.) Τα διαγωνιστικά παιχνίδια διεκδίκησης επάθλων (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από την MPP MEDIA PAY PLUS (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), με έδρα την Κύπρο (Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 161, ΤΚ 3027, Λεμεσός) όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HE392912

(b.) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εταιρεία (εφεξής καλούμενοι από κοινού χάριν συντομίας οι «Όροι»). Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται να δεσμεύονται και να τηρούν τους Όρους και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους. Οι τροποποιήσεις των Όρων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

(c.) H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

  1. Περιγραφή του Διαγωνισμού

(α.) Οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν ενεργοποιώντας τη συνδρομή τους και καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Εν συνεχεία, θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις γνώσεων του Διαγωνισμού. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής και τον Διαγωνισμό γενικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρεία.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

(a.) Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, άνω των 18 ετών (εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας οι «Συμμετέχοντες»). Διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι ή συνεργάτες της Εταιρεία καθώς και κάθε θυγατρικής ή μητρικής εταιρείας ή χορηγού του Διαγωνισμού ή οποιοσδήποτε άλλος συνδέεται με τον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ομοίως, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μέλη της άμεσης οικογένειας των άνω προσώπων, ήτοι γονείς, τέκνα, αδελφοί και σύζυγοι.

(b.) Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή στον διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτου.

  1. Έπαθλο

(a.) Ο νικητής θα λάβει το έπαθλο για το οποίο δήλωσε συμμετοχή με την εγγραφή του στην υπηρεσία (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας το «Έπαθλο»). Το Έπαθλο δεν ανταλλάσσεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν εξαργυρώνεται σε χρήματα.

(b.) Η MPP διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απονείμει άλλο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον το εδώ περιγραφόμενο Έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο ή δεν μπορεί να απονεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο.

(c.) Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την εμφάνιση, ασφάλεια ή απόδοση των Επάθλων που απονέμονται. Η Εταιρεία δεν θα αντικαθιστά απολεσθέντα Έπαθλα ή Έπαθλα που καταστράφηκαν ή εκλάπησαν. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για φόρους, αμοιβές ή έξοδα που σχετίζονται με το Έπαθλο.

  1. Νικητής

(a.) Ο Συμμετέχων με την υψηλότερη βαθμολογία σε εβδομαδιαίο κύκλο των ερωτήσεων γνώσεων του Διαγωνισμού, η οποία επετεύχθη στον συντομότερο χρόνο, είναι ο νικητής του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Νικητής»). Σε περίπτωση που περισσότεροι Συμμετέχοντες συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία στον ίδιο χρόνο, ο Νικητής θα κριθεί στον τελικό γύρο, κατά τον οποίο ο Συμμετέχων με την ταχύτερη σωστή απάντηση, θα αναδειχθεί Νικητής. Ο τελικός γύρος θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των Συμμετεχόντων που δικαιούνται να μετάσχουν. Οι Συμμετέχοντες αυτοί θα κληθούν να απαντήσουν μέσω γραπτού μηνύματος, σε μία ερώτηση γνώσης, η οποία θα τους αποσταλεί, επίσης, μέσω γραπτού μηνύματος.

Ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί συμμετάσχει στο διαγωνισμό διατηρώντας ενεργή τη συνδρομητική υπηρεσία για τουλάχιστον 1 μήνα.

(b.) Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρεία εντός 30 ημερών. Επίσης, ο Νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Ο Νικητής θα πρέπει να παράσχει τα πλήρη στοιχεία του, προκειμένου να εξακριβωθούν και να ελεγχθούν.

(c.) Το Έπαθλο θα αποσταλεί στον Νικητή μέσω ταχυδρομείου.

(d.) Ο Νικητής αν και μπορεί να παραμείνει εγγεγραμένος στην υπηρεσία δεν δικαιούται να διεκδικήσει το έπαθλο στον ίδιο διαγωνισμό της Εταιρείας για την επόμενη διαγωνιστική περίοδο.

(e.) Ο Νικητής μπορεί να αποκλεισθεί από τον Διαγωνισμό εάν: (α) δεν συμμορφώθηκε ή παραβίασε οποιονδήποτε Όρο, (β) δεν απάντησε και δεν διεκδίκησε το Έπαθλο εντός πέντε (5) ημερών από την στιγμή που ειδοποιήθηκε για την νίκη του, (γ) δεν παρείχε τα πλήρη στοιχεία του και/ή (δ) δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω περιπτώσεων έχει ως αποτέλεσμα την αποστέρηση, παρακράτηση ή ανάκτηση του Επάθλου και η Εταιρεία θα δικαιούται να επιλέξει έτερο νικητή σύμφωνα με την προπεριγραφείσα διαδικασία.

Επεξεργασία Δεδομένων

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί κάθε προσωπική πληροφορία που της παρέχουν οι Συμμετέχοντες, με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της, αντίγραφο της οποίας υπάρχει στην ιστοσελίδα της, και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR)).

Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών, ήτοι στη συλλογή, διατήρηση, χρήση και διανομή τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Εταιρεία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού και για ένα (1) έτος μετά το πέρας του.

Ο Νικητής συναινεί στην εκ μέρους της Εταιρεία χρήση της φωνής, εικόνας, φωτογραφίας και ονόματός του για διαφημιστικούς λόγους (με χρήση οποιουδήποτε μέσου, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της Εταιρεία) και σε διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς επιπλέον οικονομικό αντάλλαγμα ή προηγούμενη ειδοποίηση. Ομοίως, όλοι οι Συμμετέχοντες συναινούν στα ανωτέρω συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί την χορήγηση του Επάθλου.

Ο Συμμετέχων κατά τη δήλωση συμμετοχής του στον διαγωνισμό θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του, αν επιθυμεί, να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να λαμβάνει στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό μελλοντικές ενημερώσεις, σχετικές με τις υπηρεσίες της Εταιρεία και σχετικές με τον διαγωνισμό στον οποίο έλαβε συμμετοχή ή επερχόμενους διαγωνισμούς, παραπέμποντάς τον σε σύνδεσμο στον οποίο θα δηλώνει ρητά και με σαφήνεια τη συγκατάθεσή του. Οι ενημερώσεις αυτές δεν συνεπάγονται καμία οικονομική επιβάρυνση του Συμμετέχοντα.

Η δήλωση του Συμμετέχοντα μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα με ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσης, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, στην ιστοσελίδα της Εταιρεία, όπου αναρτώνται οι παρόντες Όροι.

Η δήλωση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται από την Εταιρεία για όσο χρόνο αποστέλλονται στον Συμμετέχοντα οι προωθητικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Συμμετέχοντα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

  1. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία και/ή οι χορηγοί του Διαγωνισμού δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστούν οι Συμμετέχοντες συνεπεία της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ή αποδοχής του Επάθλου.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται ούτε θα θεωρείται ότι παραβίασε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων, σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατό να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους Όρους, αν αυτό οφείλεται αμέσως ή εμμέσως σε αιτία που εκφεύγει του ελέγχου που ευλόγως αναμένεται να ασκεί, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιαδήποτε περίπτωση συνιστά λόγο ανωτέρας βίας.